Legaal vs Illegaal, Product Informatie

4-FMA als opvolger van 4-FA en 4-FMP

Zzzzap.nl 4-FMA pellets 150mg | zzzzap.nl

4-FMA – Conventionele voorgangers

XTC, MDMA en Speed staan al jaren bekend als populaire partydrugs. Ondanks
dat deze drugs illegaal zijn, hoef je op menig festivalterrein niet ver te zoeken.
Zelfs na het opnemen van deze producten in lijst 1 van de Opiumwet (gericht
op harddrugs) blijven dit voor vele feestgangers nog altijd all time favourites.
De laatste 10 jaar is er echter ook een toename meetbaar in het aanbod van
nieuwe drugs: de inmiddels bekende ‘designer drugs’ of ‘research chemicals’,
waar je op Zzzzap.nl vast al in meerdere artikelen over hebt gelezen. In de
afgelopen jaren hebben de research chemicals in rap tempo terrein gewonnen
op festivals en bij huisfeesten.

Hoe kwamen 4FA, 4-FMP en 4-FMA op de markt?

4-FA en 4-FMP zijn ontstaan tussen 2007 en 2009. In eerste instantie dienden
ze als versnijdingsmiddel, omdat er een tekort was aan grondstoffen voor
speed en MDMA. Sinds 2010 kwamen ze ook daadwerkelijk op de markt als
research chemicals, wat inhoudt dat ze vanaf dat moment onder hun eigen
naam verkrijgbaar waren voor de consument. De legale houdbaarheid van
research chemicals is echter beperkt. De overheid werkt hard om nieuwe
soorten drugs z.s.m. op te nemen in de Opiumwet, waardoor ze uit de legaliteit
worden gehaald. Tot die tijd zijn producten vrij op de markt verkrijgbaar. Na 7
jaar op de markt, verging het 4-FA en 4-FMP hetzelfde; sinds 2017 zijn ook deze
producten opgenomen in de Opiumwet. Dit leidde onmiddellijk tot een
dalende populariteit van beide producten, maar een nieuwe stof was alweer in
opmars: 4-FMA. De samenstelling van 4-FMA is in chemisch opzicht weer net
iets anders dan 4-FA en 4-FMP en kruipt daardoor opnieuw handig door de
mazen in de wet.

De effecten en werking van 4-FMA, 4-FA en 4-FMP

4-FA, 4-FMP en 4-FMA worden oraal gebruikt als pellet (pil) of als poeder in een
capsule. Daarnaast wordt het ook gesnoven. De werking wordt vergeleken met
XTC. Er ontstaat een opgewekt, euforisch gevoel, gebruikers hebben zin om te
dansen en een spraakwaterval komt al snel op gang. Zo’n halfuur tot een uur
na inname beginnen gebruikers de eerste effecten te voelen. Deze effecten
kunnen 4 tot 6 uur aanhouden. Na-effecten kunnen soms wel tot 12 uur na
gebruik waarneembaar zijn.
Ook eventuele vervelende bijwerkingen lijken op die na het gebruik van XTC en
MDMA; nadat de stof is uitgewerkt kunnen gebruikers tot enkele dagen na

gebruik nog last hebben van somberheid en slapeloosheid. Tijdens gebruik kan
men last krijgen van oververhitting met uitdroging tot gevolg. Echter is er ook
een gevaar op watervergiftiging, omdat men juist veel teveel gaat drinken in
een kort tijdsbestek. Sommige mensen hebben last van een katergevoel
waarbij hoofdpijn overheerst. 4-FMA wordt door sommigen gezien als een
veiliger alternatief voor 4-FA en 4-FMP, maar eerlijkheid gebiedt ons te zeggen
dat het bij research chemicals altijd onzeker is om hier uitspraken over te doen.
De effecten en werking pakken bij iedere gebruiker net anders uit en omdat het
hier gaat om nieuwe producten zijn de effecten op de gezondheid nog niet
uitgekristalliseerd.

Ook wat betreft de verslavingsrisico’s is er een overlap met die van XTC en
MDMA. De kans op lichamelijke afhankelijkheid is nihil, maar het is wel
mogelijk om een geestelijke verslaving te ontwikkelen. Gebruikers die dit
ervaren hebben in het moment de drang om bij te pakken en hebben het
gevoel dat een festival of avond in de kroeg minder enerverend is zonder een
pilletje of capsule.

Bestel 4-FMA hier

Bij Zzzzap is 4-FMA verkrijgbaar in pellets, capsules en poedervorm. Bekijk ons
assortiment hier.