Research Chemicals zijn niet voor menselijk consumptie en dienen uitsluitend gebruikt te worden voor onderzoeksdoeleinden.