Informatie over O-DSMT

O-DSMT, deze stof kennen we ook als Desmetramadol. Dit product heeft een vrij korte geschiedenis omtrent menselijk gebruik. O-DSMT is een actieve metaboliet van Tramadol. Echter schijnt O-DSMT minder stimulerend te zijn dan Tramadol, maar qua gewicht is het sterker omdat het de metaboliet is die verantwoordelijk is voor het analgetische effect zoals we dit kennen van Tramadol. Als Research Chemical kennen we O-DSMT ook als O-Demethyltramadol.

O-DSMT, de chemie:

O-DSMT  is chemisch gezien een variant op Tramadol. Dit product is echter geen morfine – opiaat en is analoog aan codeine. Deze Research Chemical bevat twee ringen, waaronder de cyclohexaanring welke is gebonden aan de fenylring.

Niet voor menselijke consumptie

Het product O-DSMT (O-Demethyltramadol) wordt uitsluitend verkocht voor onderzoeksdoeleinden en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, in vivo diagnostische doeleinden, in voedingsmiddelen, in medicijnen, in medische hulpmiddelen en/of cosmetica voor mensen en/of consumptie van dieren.

Zorg ervoor dat u goed bent voorbereid op onderzoekschemicaliën en dat uw werkomgeving goed geventileerd is voordat u uw aankoop doet.

Leeftijdsbeperking:

Om dit product te bestellen, moet je minimaal 18 jaar oud zijn.
Het is uw taak om de wetten van uw land, provincie, gebied, staat of stad te begrijpen en te volgen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor acties of gevolgen die voortvloeien uit uw beslissing om te bestellen.

IUPAC-naam: (1R,2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)cyclohexyl]methyl-dimethylazanium;chloride
Verkrijgbaar als: pellets 30mg
Zuiverheid: 98%+
Kleur: wit
Systematische naam:3-(2-((dimethylamino)methyl)-1-hydroxycyclohexyl)fenol
Psychoactieve klasse: Opioide
Formule: C15H24CINO2
Chemische klasse: Fenylpropylamine

Vrijwaring:

Alle Research Chemical-producten zijn NIET bedoeld voor testen op mens of dier of voor inname. We maken absoluut bezwaar tegen elk gebruik dat niet is geautoriseerd door onderzoek.

Hoe O-DSMT gebruiken?

Neem bij het werken met research chemicals altijd de nodige maatregelen in het laboratorium, zoals het afwassen van oppervlakken en het dragen van handschoenen, een masker en beschermende kleding.

Beste manier om O-DSMT te bewaren:

Bewaar O-DSMT  voor de beste houdbaarheid in een droge en koude omgeving. Houd O-DSMT uit de buurt van open vuur en hitte. Research Chemicals zijn minimaal 1 tot 2 jaar goed te bewaren.

Gevarenverklaring:

1) Irriterend voor de huid.
2) Het veroorzaakt ernstig oogongemak.
3) Schadelijk bij inslikken.
4) Bij inademing kan het irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
5) Er kan slaperigheid of duizeligheid optreden.
6) Dit product niet combineren met andere chemicals

Voorzorgsmaatregelen O-DSMT

1) Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
2) Alleen buitenshuis of in een goed geventileerde omgeving gebruiken.
3) Draag beschermende handschoenen, kleding, oogbescherming en gezichtsbescherming.
4) Bij contact met de ogen: enkele minuten met water afspoelen.
5) Als de oogontsteking aanhoudt: Zoek medische hulp of zorg.
6) Vermijd het inademen van stof, dampen, gas, nevel, dampen of spray.
7) Bij inademing: breng de patiënt in de frisse lucht en plaats hem in een houding waarin hij comfortabel kan ademen.
8) Als u zich ziek voelt, neem dan contact op met uw arts.
9) Op een goed geventileerde plaats bewaren. Bewaar het product luchtdicht.
10) Was na het hanteren zorgvuldig uw handen.
11) Sluit bij calamiteiten het laboratorium
12) Gooi na het onderzoek e.v.t. de inhoud en/of verpakking weg.

Bestel vandaag O-DSMT, dan ontvang je het de volgende werkdag!

Heb je vragen? Onze klantenservice is bereikbaar per E-mail of Whatsapp!

Toont alle 3 resultaten