blog | 4fma vs 4fmp

4FMA vs 4FMP

4FMA vs 4FMP

4FMA (4-fluoramfetamine) en 4FMP (4-fluoramfetaminefosfaat) zijn beide synthetische stoffen die behoren tot de groep van amfetamine-achtige verbindingen. Ze hebben vergelijkbare chemische structuren, maar er is een belangrijk verschil in hun samenstelling.

4FMA is een afgeleide van amfetamine en werkt als een stimulerend middel voor het centrale zenuwstelsel, waardoor het de afgifte van dopamine, noradrenaline en serotonine in de hersenen verhoogt. Het is bekend als een ‘designer drug’ en wordt vaak gebruikt als een recreatieve drug vanwege de euforische effecten die het kan produceren.

4FMP is een fosfaat-zout van 4-fluoramfetamine en wordt beschouwd als een prodrug van 4FMA. Dit betekent dat het in het lichaam wordt omgezet in 4FMA, dat vervolgens zijn werkzame effecten uitoefent. Het wordt vaak gebruikt als een vervanger voor amfetamine of als een hulpmiddel bij het afvallen.

4FMA (4-fluoramfetamine) en 4FMP (4-fluoramfetaminefosfaat) zijn synthetische stoffen die behoren tot de groep van amfetamine-achtige verbindingen. Ze werken door de afgifte van neurotransmitters zoals dopamine, noradrenaline en serotonine te verhogen in de hersenen, wat kan leiden tot stimulerende en euforische effecten.

De werking van 4FMA en 4FMP is vergelijkbaar met die van andere amfetamines en kan leiden tot een verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk, verminderde eetlust, verhoogde alertheid en energie, en een gevoel van euforie en welzijn. Het kan ook leiden tot bijwerkingen zoals angst, paranoia, slapeloosheid, misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid.

Het is belangrijk om op te merken dat  4FMP illegaal is en niet bedoeld is voor menselijke consumptie vanwege de gezondheidsrisico’s die ze met zich meebrengen. Het gebruik ervan kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder verslaving, neurotoxiciteit, psychologische afhankelijkheid en cardiovasculaire problemen.

Daarom wordt het sterk afgeraden om 4FMP te gebruiken. Als u medische aandoeningen of symptomen heeft die u wilt behandelen, moet u altijd een arts raadplegen voor veilige en effectieve behandelingsmogelijkheden. 

Hoewel 4FMA (4-fluoramfetamine) een stimulerend middel is en de eetlust kan onderdrukken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4FMA vs 4FMP

4FMA vs 4FMP

4FMA (4-fluoroamphetamine) and 4FMP (4-fluoroamphetamine phosphate) are both synthetic substances belonging to the group of amphetamine-like compounds. They have similar chemical structures, but there is an important difference in their composition.

4FMA is a derivative of amphetamine and acts as a central nervous system stimulant, increasing the release of dopamine, norepinephrine and serotonin in the brain. It is known as a “designer drug” and is often used as a recreational drug because of the euphoric effects it can produce.

4FMP is a phosphate salt of 4-fluoroamphetamine and is considered a prodrug of 4FMA. This means that it is converted in the body into 4FMA, which then exerts its active effects. It is often used as a substitute for amphetamine or as a weight-loss aid.

4FMA (4-fluoroamphetamine) and 4FMP (4-fluoroamphetamine phosphate) are synthetic substances belonging to the group of amphetamine-like compounds. They work by increasing the release of neurotransmitters such as dopamine, norepinephrine and serotonin in the brain, which can lead to stimulating and euphoric effects.

The effect of
4FMA
and 4FMP is similar to that of other amphetamines and can cause increased heart rate, increased blood pressure, decreased appetite, increased alertness and energy, and a feeling of euphoria and well-being. It can also cause side effects such as anxiety, paranoia, insomnia, nausea, headaches and dizziness.

It is important to note that  4FMP is illegal and not intended for human consumption because of the health risks they pose. Its use can lead to serious health problems, including addiction, neurotoxicity, psychological dependence and cardiovascular problems.

Therefore, it is strongly discouraged to use 4FMP. If you have medical conditions or symptoms that you want to treat, you should always consult a doctor for safe and effective treatment options. 

Although 4FMA (4-fluoramphetamine) is a stimulant and can suppress appetite

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
nl_NL
Scroll naar boven