Product Informatie

Ketamine als medicijn

Blog - Ketamine als medicijn

Ketamine als medicijn

Ketamine is een medicijn dat oorspronkelijk werd ontwikkeld als een anestheticum, dat wil zeggen een middel om pijn te verminderen en patiënten te verdoven tijdens chirurgische ingrepen. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 60 en is sindsdien een belangrijk hulpmiddel geworden voor anesthesiologen en chirurgen over de hele wereld. 

Maar de afgelopen jaren is ketamine ook steeds meer gebruikt als een behandeling voor een breed scala aan psychische stoornissen, waaronder depressie, angststoornissen en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Hoewel ketamine niet is goedgekeurd als behandeling voor deze aandoeningen door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en andere regelgevende instanties over de hele wereld, hebben talloze studies aangetoond dat het effectief kan zijn bij het verminderen van de symptomen van deze stoornissen. Sommige patiënten hebben zelfs baat gevonden bij ketaminebehandelingen zodat andere medicijnen en therapieën niet effectief waren gebleken.

Maar hoe werkt ketamine eigenlijk? Het blijkt dat het medicijn een aantal verschillende effecten heeft op de hersenen, die elk een rol spelen in de behandeling van psychische stoornissen.

Ketamine verstoort de receptor

Ten eerste is ketamine een NMDA-receptorantagonist, wat betekent dat het de werking van een bepaald type receptor in de hersenen blokkeert. Deze receptor, de N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptor genoemd, is betrokken bij de regulatie van de stemming, het geheugen en andere cognitieve processen. Door de activiteit van deze receptor te verminderen, kan ketamine de symptomen van psychische stoornissen verminderen.

Ten tweede is ketamine een snelwerkend antidepressivum, wat betekent dat het de symptomen van depressie binnen enkele uren kan verminderen. Dit is in tegenstelling tot traditionele antidepressiva, die weken of zelfs maanden nodig hebben om te werken. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe ketamine dit effect bereikt, maar het lijkt te maken te hebben met de activatie van een bepaald type receptor in de hersenen.

Ten derde is ketamine een krachtige ontstekingsremmer. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de rol van ontsteking in de ontwikkeling van psychische stoornissen, en er is bewijs dat ketamine kan helpen bij het verminderen van ontstekingen in de hersenen.

Al deze effecten maken ketamine een veelbelovende behandelingsoptie voor patiënten met psychische stoornissen. Er zijn echter ook enkele mogelijke bijwerkingen verbonden aan het medicijn, waaronder hallucinaties, dissociatie en verhoogde bloeddruk. Daarom is het belangrijk dat ketamine alleen onder toezicht van een medisch professional wordt gebruikt.

Innemen van ketamine

Er zijn verschillende manieren om ketamine toe te dienen als behandeling voor psychische stoornissen. Een van de meest voorkomende methoden is via intraveneuze infusie, waarbij een oplossing van ketamine direct in de bloedbaan wordt geïnjecteerd. Dit kan worden gedaan op een poliklinische basis, waarbij de patiënt een aantal uur in een kliniek verblijft voor de behandeling, of als een inpatient in een ziekenhuisomgeving.

Een andere methode is door middel van intranasale toediening, waarbij een neusspray wordt gebruikt om ketamine in te ademen. Deze methode is minder invasief en kan thuis worden gebruikt, maar het duurt langer voordat het effect van de ketamine merkbaar is en de duur van de werking is over het algemeen korter.

Een derde methode is door middel van ketamine-infusiepompen, waarbij een kleine hoeveelheid ketamine continu in de bloedbaan wordt geïnjecteerd via een apparaat dat op het lichaam van de patiënt is bevestigd. Deze methode kan de patiënt meer vrijheid en flexibiliteit bieden dan de intraveneuze infusie, maar het kan ook duurder zijn.

Hoewel er nog meer onderzoek nodig is om de veiligheid en werkzaamheid van ketamine als behandeling voor psychische stoornissen te bepalen, zijn de resultaten tot nu toe veelbelovend. Veel patiënten hebben baat gehad bij ketaminebehandelingen en sommigen hebben zelfs langdurige verbetering van hun symptomen ervaren.

Conclusie

Desalniettemin biedt ketamine hoop voor patiënten die lijden aan depressie, angststoornissen en andere psychische stoornissen die niet reageren op traditionele behandelingen. Het potentieel van ketamine als medicijn is een van de vele voorbeelden van hoe de wetenschap voortdurend nieuwe manieren ontdekt om de gezondheid van mensen te verbeteren en te behandelen.