Product Informatie

2-FDCK / 2F-Ketamine | Wat is dit precies?

2-FDCK / 2F-Ketamine, de meest populaire Research Chemical

Ketamine

2-FDCK is de vervangende Research Chemical van Ketamine. Ketamine wordt in de (dieren)geneeskunde ingezet als narcosemiddel. In de partyscene komen we het veel tegen als een recreatieve drug die wordt gebruikt om zijn verdovende, trippende werking. Ketamine is een dissociatieve drug, waarbij het voelt of lichaam en geest los van elkaar functioneren. Het wordt gesnoven in poedervorm, en wordt incidenteel ook vloeibaar en in pilvorm gebruikt.
Gebruik van Ketamine versterkt de gevoelens. Iemand die erg vrolijk is, zal dit enorm voelen toenemen.

2F-Ketamine / 2-FDCK, een alternatief op Ketamine

2F-Ketamine of ook wel 2-FDCK is in 2016 als Research Chemical op de markt gekomen. Het komt ook voor onder de naam 2-Fluorodeschloroketamine, maar hier zal menigeen zijn tong over breken. Zoals de naam doet vermoeden, is het een middel dat als alternatief voor Ketamine is ontwikkeld en de ervaringen van gebruikers komen dan ook sterk overeen.

De werking van 2F-Ketamine / 2-FDCK

Zoals gezegd is 2F-Ketamine een dissociatief middel. Dit is ook heel kenmerkend voor lachgas en Ketamine. Het gevoel van lichaam, geest, tijd en ruimte kan enorm verstoord raken door gebruik. 2F-Ketamine wordt gebruikt om zijn hallucinerende werking. Het brengt gebruikers in een andere dimensie. Sommige onderzoekers benoemen dat ze niet meer voelen waar hun armen en benen zich bevinden. Ondanks dat onderzoekers specifiek naar dit gevoel op zoek gaan, kan het ook een gevaar met zich meebrengen. Men dient uiterst voorzichtig te zijn tijdens onderzoeken waarbij Research Chemicals bij betrokken zijn.

2-FDCK/2F Ketamine lijkt op Ketamine, maar de werking is langer. Het duurt daarnaast ook langer voor de eerste effecten van het middel worden gevoeld.
Het vermoeden is dat 2F-Ketamine sterker is dan Ketamine. Onderzoekers die hun onderzoek uitvoeren met dit product nemen over het algemeen minder van het middel om hetzelfde effect te ervaren.
2F-Ketamine kan in poedervorm worden gesnoven, maar ook in vloeibare en pilvorm worden geslikt. Ketamine wordt voornamelijk gesnoven, omdat slikken niet het gezochte effect lijkt te bieden.

2-FDCK / 2F-Ketamine – risico’s en verslaving

Zoals bij vele Research Chemicals het geval is, is over de risico’s van (langdurig) gebruik van 2F-Ketamine nog niet veel bekend. Wel leeft na meerdere ervaringen van onderzoekers het vermoeden dat het niet bevorderlijk is voor de blaas en nieren. Na de inname van een te hoge doses 2F-Ketamine kan de dissociatie in een zeer sterke mate optreden, dat dit als heel beangstigend wordt gezien. Na onderzoek van de werking van 2F-Ketamine op muizen, blijkt het middel ongeveer net zo verslavend te zijn als Ketamine.

Tips voor veilig onderzoek van 2F-Ketamine / 2F-FDCK

Wanneer je geen risico wil lopen met je onderzoek, let er goed op dat je de juiste maatregelen treft en de juiste kennis bezit. Niet voldoende kennis, maar wil je toch een onderzoek wil starten, dan kan je met de volgende maatregels het risico beperken:

1) Gebruik 2F-Ketamine uitsluitend wanneer je goed in je vel zit.
2) Start je experiment in een veilige omgeving, met zo min mogelijk prikkels (fel licht, luide muziek, veel mensen, enz.)
3) Door het verlies van coördinatie kun je makkelijk vallen. Onderzoek tijdens het uitgaan wordt dan ook afgeraden.
4) Zorg voor een tripsitter.
5) Label je zakje, zodat het niet kan worden verwisseld met een ander product.
6) Experimenteer niet te snel na de maaltijd, om zo misselijkheid te voorkomen.
7) Gebruik gereedschap dat zo hygiënisch mogelijk is.
8) Voer het onderzoek uit met een kleine dosering.
9) Wacht minstens een uur voor je een nieuwe dosering pakt.

Extra tips

Wanneer de trip té uitdagend wordt, blijf dan rustig en kalm. Probeer jezelf gerust te stellen met de gedachte dat een Ketaminetrip doorgaans niet zo lang duurt. Na een uur zullen de effecten beginnen af te nemen. Het focussen op een tijdstip kan hierbij helpen.
Drink na het onderzoek voldoende water (maar niet extreem) om de blaas goed te spoelen.