Ketamine | De opkomsst van Ketamine | Zzzzap.nl

Ketamine

K, Ket, Keta, Special K, Vitamine K, oftwel Ketamine. Het werd uitgevonden in 1962 is sinds de jaren
70 een vervanger voor PCP als narcosemiddel in de medische wereld. Het werd o.a. ingezet als
verdovingsmiddel tijdens de Vietnamoorlog. Het middel met zijn hallucinerende werking wordt
steeds minder gebruikt in de medische wereld en dook vanaf de jaren 90 juist op tijdens Techno-
feesten. De laatste jaren is het in opkomst op festivals en tijdens raves en afters.

Drugsonderzoeker Ton Nabben van het Bonger Instituut bevestigt dat er een toenemende
populariteit zichtbaar is in Nederland. Waar Ketamine al een tijd populair was op Amsterdamse
dancefeesten, is het de laatste jaren ook steeds vaker te vinden op feesten in andere delen van het
land. Betekent dit dat er sprake is van een nieuwe trend? Volgens kenners blijven drugs als xtc en
cocaïne met afstand populairder bij feestgangers.

Wie gebruiken Ketamine?

Uit onderzoek blijkt dat gebruikers van Ketamine regelmatig hoogopgeleide Nederlanders zijn die
graag naar dancefeesten gaan. Het gaat om ervaren drugsgebruikers die niet vies zijn van
experimenteren. De gemiddelde Nederlandse drugsgebruiker wordt over het algemeen beschreven
als een gebruiker die graag experimenteert, maar daarnaast graag “bij de les” blijft. Deze groep
gebruikers zoekt naar een verhoogde sociale interactie, maar door Ketamine duik je meer je eigen
wereld in. Dit lijkt de reden dat drugs als cocaïne en xtc het beter lijken te doen in ons land.

Cijfers van het Trimbos Instituut (eind 2020):

– In 2020 had 2,0% van de Nederlands volwassenen ooit Ketamine gebruikt. In 2016 en 2018
lagen deze cijfers lager.
– De stijging in gebruik is met name te zien onder mannen, twintigers en bij mensen in (zeer)
stedelijke gebieden. Zo lag het gebruik voor 25-29 jarigen in 2016 nog op 2,1%, in 2020 was
dat 5,1%. Ook onder 20-24 jarigen steeg het gebruik in het laatste jaar van 2,0 naar 4,5%.
– Jongvolwassen die het afgelopen jaar Ketamine gebruikten gaven de volgende redenen:
dingen anders waarnemen (79%), chillen en relaxen (63%), gezelligheid met vrienden (61%),
avonturen en gekke dingen beleven (57%)

2F-Ketamine, een vervanger voor Ketamine

Ketamine staat in de geneesmiddelenwet, wat inhoudt dat het mag worden voorgeschreven door
dokters en dierenartsen. Het produceren, bezitten of verhandelen van Ketamine is in ons land dan
ook verboden. Sinds 2016 is een alternatief op de markt gekomen in de vorm van een Research
Chemical genaamd: 2F-Ketamine. Lees meer over dit product in onze eerdere blog: “2F-FDCK / 2F-
Ketamine“.

Ketamine en muziek

De opkomende populariteit is al jaren terug te zien in de muziekwereld. Zowel in binnen- als
buitenland speelt Ket de hoofdrol in verschillende nummers. Hieronder een lijst:

Krytax – “Lijntje Ketamine”
Reinier Zonneveld – “De pet van Ket”
The Chemical Brothers – “Lost in the K-Hole”
Blur – “Brothers & Sisters”
Cocorosie – “K-Hole”
Clap Your Hands Say yah – “Ketamine & Ecstasy”
NOFX – “Kids of the K-Hole”
The Polish Ambassador – “Space Kitten”
Placebo – “Special K”
Kissy Sell Out – “Get Ready For The K-Hole”
Bloc Party – “The Prayer”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ketamine

K, Ket, Keta, Special K, Vitamin K, or Ketamine. It was invented in 1962 is since the years
70 a substitute for PCP as an anesthetic in the medical world. Among other things, it was used as
anesthetic during the Vietnam War. The drug with its hallucinatory effects is being
used less and less in the medical world and, on the contrary, from the 1990s on, surfaced during Techno
parties. In recent years, it has been on the rise at festivals and during raves and afters.

Drug researcher Ton Nabben of the Bonger Institute confirms that there is a growing
popularity is visible in the Netherlands. Whereas Ketamine had been popular for some time at Amsterdam
dance parties, in recent years it has increasingly been found at parties in other parts of the
country. Does this mean there is a new trend? According to experts, drugs such as ecstasy and
cocaine by far more popular with partygoers.

Who use Ketamine?

Research shows that Ketamine users are frequently highly educated Dutch people who are
like to go to dance parties. These are experienced drug users who are not averse to
experiment. The average Dutch drug user is generally described
as a user who likes to experiment, but in addition likes to stay “on top of things.” This group
users look for increased social interaction, but through Ketamine you dive more into your own
world. This seems to be the reason that drugs like cocaine and ecstasy seem to be doing better in our country.

Figures from the Trimbos Institute (late 2020s):

– By 2020, 2.0% of Dutch adults had ever used Ketamine. In 2016 and 2018
these figures were lower.
– The increase in use is particularly evident among men, people in their twenties and those in (very)
urban areas. For example, while usage for 25-29 year olds was 2.1% in 2016, by 2020 it was
that 5.1%. Among 20-24 year olds, use also increased from 2.0 to 4.5% in the last year.
– Young adults who used Ketamine in the past year gave the following reasons:
perceiving things differently (79%), chilling and relaxing (63%), socializing with friends (61%),
experiencing adventures and crazy things (57%)

2F-Ketamine, a substitute for Ketamine

Ketamine is listed under the drug law, which means it may be prescribed by
doctors and veterinarians. The production, possession or trafficking of Ketamine in our country is then
also prohibited. Since 2016, an alternative has entered the market in the form of a Research
Chemical called: 2F-Ketamine. Read more about this product in our earlier blog: “2F-FDCK / 2F-
Ketamine”.

Ketamine and music

Its emerging popularity has been reflected in the music world for years. Both at home and
abroad, Ket plays the lead role in several songs. Below is a list:

Krytax – “Line of Ketamine”
Reinier Zonneveld – “The Cap of Ket”
The Chemical Brothers – “Lost in the K-Hole”
Blur – “Brothers & Sisters”
Cocorosie – “K-Hole”
Clap Your Hands Say yah – “Ketamine & Ecstasy”
NOFX – “Kids of the K-Hole”
The Polish Ambassador – “Space Kitten”
Placebo – “Special K”
Kissy Sell Out – “Get Ready For The K-Hole”
Bloc Party – “The Prayer”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar boven